Bruntál Česko seznamka hledáte flirtování Humpolec Česko Bruntál hledáte dívku Chodov Česko flirtování dívky Klášterec nad Ohří Česko hledam muze na sex Třebíč Česko seznamování na internetu Jeseník Česko mít příležitostné datování Orlová Česko aplikace seznamka seznamka erotická Pardubice Česko nezavazny sex seznamka Jičín Česko ženské setkání Bílina Česko seznamovací agentura Jablonec nad Nisou Česko online seznamka aplikace Domažlice Česko nahá seznamka muž seznamka Karviná Česko jak se seznámit s ukrajinkou Česká Lípa Česko seznamte se s muži Pardubice Česko najít paní Veselí nad Moravou Česko aplikace seznamka Šternberk Česko muž hledá chlapci hledají dívky Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Česko seznámení s ukrajinskými ženami Olomouc Česko seznámit se s dospělými Břeclav Česko hledám met Teplice Česko minutové hledat seznamka Jirkov Česko seznámit se s mužem Slaný Česko flirt ženy Přerov Česko lad hledání katolická křesťanská seznamování zdarma männer kennenlernen schwul Zollikofen Schweiz matrimoniale baixar fabricante de logotipos free online gay dating in Portland USA horoscope friday february 10 2021

GoodCall Mobile App - Privacy policy

Podmínky používání mobilní aplikace společnosti GoodCall s.r.o.

Podmínky používání mobilní aplikace společnosti GoodCall s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 1, Praha 1, 110 00, IČO: 027 65 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223501 (dále jen „Správce“).

Prohlašuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařížení o ochraně osobních údajů), že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním mých osobních údajů pro mobilní aplikaci GoodCall za účelem zpřístupnění k databázi potenciálních nabídek zaměstnavatelů. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.

Ke zpracování, užití a uchování bude docházet konkrétně u těchto osobních údajů - jméno a příjmení, e-mail. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenou mobilní aplikací.

Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:
i. svém právu na přístup ke svým osobním údajům a právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány;
ii. svém právu na doplnění, opravu nepřesných osobních údajů a právu na omezení zpracování; iii. svém právu na přenesení údajů;
iv. svém právu být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech a právu na výmaz osobních údajů v určitých případech;
v. svém právu obrátit se se svou žádostí či jiným podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo v případě dotčení jeho osobnostních práv žádat přiměřené zadostiučinění v souladu
s právními předpisy anebo požadovat náhradu vzniklé škody;
(v) svém právu na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Formulář
k uplatnění práva na odvolání souhlasu lze stáhnout zde. V případě, že byl souhlas udělen elektronicky, lze jej odvolat jednoduše kliknutím na URL odkaz v e-mailu, který byl zaslán při potvrzení o registraci. Elektronicky udělený souhlas lze rovněž odvolat zasláním emailové zprávy na adresu gdpr@goodcall.cz. Písemně udělený souhlas lze odvolat vyplněním příslušného formuláře v sídle Správce na adrese Václavské nám 1, Praha 1, 4. patro.

Tento souhlas uděluji společnosti GoodCall s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 1, Praha 1, 110 00, IČO: 027 65 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 223501 (dále jen "GoodCall"), jakožto správci na dobu 5 (pěti) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do zrušení mého uživatelského účtu na základě mé žádosti, podle toho, co nastane později, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán dříve. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@goodcall.cz či písemně na adrese jeho sídla.

Ke zpracovávaným osobním údajům má přístup jako zpracovatel společnost Datacruit s.r.o., se sídlem Václavské nám 1, Praha 1, 110 00, IČ: 03545652, jejíž zpracování osobních údajů splňuje požadavky dle platných právních předpisů, které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektu údajů. Zpracovatel má přístup k osobním údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Souhlasím s využíváním mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, a to obchodních sdělení týkajících se služeb GoodCall.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost GoodCall s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 1, Praha 1, 110 00, IČO: 027 65 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 223501 (dále jen "GoodCall") vydává tyto podmínky užívání elektronických systémů GoodCall, zejména pak této aplikaci GoodCall ve vztahu ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen “Podmínky”).
1.2 Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž GoodCall vstupuje s fyzickými osobami v souvislosti s jejich užíváním aplikace GoodCall zejména za účelem nalezení zaměstnání.

2. Definice použitých pojmů

2.1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:
Aplikace: Elektronický systém ve formě aplikace GoodCall používané na zařízeních připojených k počítačové síti internet.
Užívání Aplikace: procházení, čtení a zápis do předem vymezených částí Aplikace při využívání Služeb, resp. spuštění Aplikace.
Uživatel: Každá osoba, která používá Aplikaci.
Účet: rozhraní, které vzniká na základě registrace Uživatele v Aplikaci, díky kterému má Uživatel možnost využívat Služeb.
Profil: Sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Aplikace.
Služby: veškeré služby aktuálně nabízené GoodCall v rámci Aplikace. Uživatel může i skrze aplikaci projevit zájem o nabízenou pracovní pozici a přihlásit se jako kandidát.

3. Registrace Uživatele

3.1. Uživatelé jsou povinni se před Užíváním Aplikace zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře, který Aplikace vygeneruje při jejím spuštění.
Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace.
Registrace Uživatele je bezplatná.
3.2. Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn k Užívání Aplikace.
3.3. Uživatel může svůj Účet v Aplikaci kdykoli bezplatně zrušit. Zrušením Účtu dojde k (i) vymazání Profilu z Aplikace (včetně veškerých vložených informací) a k (ii) automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Uživatelem Pro GoodCall v průběhu registrace.
3.4. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
3.5. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě. Tudíž každý Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet. Pokud GoodCall zjistí, že jeden člověk provedl registraci pod více jmény, GoodCall si vyhrazuje právo další Účty konkrétního Uživatele bez upozornění odstranit.
3.6 Registrace prostřednictvím Aplikace
(A) Umožňuje-li Aplikace vytvoření Účtu prostřednictvím propojení s jiným účtem v rámci služeb poskytovaných třetí osobou (např. sociální sítě LinkedIn, Facebook apod.), bere Uživatel na vědomí, že GoodCall v souladu se zvláštními podmínkami poskytovatele takových služeb získá osobní údaje Uživatele a přenese je do Účtu; Uživatel může tyto údaje později kdykoliv změnit. (B) V případě přihlašování prostřednictvím propojení s jiným účtem v rámci služeb poskytovaných třetí osobou bere Uživatel na vědomí, že GoodCall za účelem ověření identity eviduje existenci účtu Uživatele u poskytovatele takových služeb.

4. Průběh Užívání Aplikace

4.1. Užívání některých Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Aplikace po celou dobu existence Účtu.
4.2. Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně, pokud nebude výslovně v případě konkrétní Služby ze strany GoodCall uvedeno jinak.
4.3. GoodCall si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není GoodCall Uživatele povinen informovat.
4.4. GoodCall si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Aplikace (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel:
minimálně 3 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu;
rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno GoodCall či jiných osob;
v důsledku nestandardního Užívání Aplikace nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Aplikaci a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Aplikace, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Aplikace, apod.);
opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky;
činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Aplikace; nebo založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

5. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

5.1 Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Aplikace výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani GoodCall. GoodCall je oprávněn za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů Uživatele kontaktovat.
5.2 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel, který tyto informace uložil do Aplikace. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby GoodCall uchovával informace o zápisu dat do Aplikace vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.
5.3 Uživatel tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s Podmínkami pro případné řešení sporu s Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení Užívání Aplikace Uživatelem, který uvedl informace v rozporu s těmito Podmínkami.
5.4 Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti se Službami především za účelem prezentace Uživatele potenciálním zaměstnavatelům mohou být veřejně přístupné.

6. Nakládání s prezentovanými informacemi

6.1 GoodCall si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:
informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
informací se sexuálním podtextem;
informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;
informací o třetích osobách bez jejich vědomí;
informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst GoodCall nebo jiných osob; nebo informací zjevně nepravdivých.
6.2 GoodCall je oprávněn kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Podmínek. GoodCall je oprávněn upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat, a to i bez souhlasu Uživatele.
6.3 Uživatel nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany GoodCall dle těchto Podmínek, veškeré informace o Uživateli budou označeny jako smazané, mohou být z Aplikace vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Aplikace. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany GoodCall. GoodCall je oprávněn ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany GoodCall z důvodu porušení těchto Podmínek.

7. Odpovědnost GoodCall

7.1. Přístup k Účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. GoodCall nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
7.2. GoodCall jakožto provozovatel Aplikace negarantuje Uživatelům nalezení vhodné pracovní příležitosti ani trvání případného pracovního nebo obdobného poměru.
7.3. GoodCall neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení GoodCall. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli GoodCall. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně GoodCall, zavazuje se GoodCall bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. GoodCall bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

8. Autorská práva a ochranné známky

8.1 Veškerý obsah Aplikace je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím GoodCall, popřípadě jejích poskytovatelů licence.
8.2 Uživatel není oprávněn Užívat Aplikaci nebo její části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování, další technické zpracování či komerční užití bez prokazatelného souhlasu GoodCall. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace ze strany Uživatelů.
8.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Aplikace je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu GoodCall jsou zakázány.

9. Rozhodné právo

9.1. Právní vztah mezi Uživatelem a GoodCall se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

10. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Aplikaci

10.1 GoodCall prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařížení o ochraně osobních údajů). V případě některých Služeb může GoodCall figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.
10.2 GoodCall prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, zpracovává na základě jejich souhlasu uděleného v rámci registrace Uživatele anebo zvláštním nastavení Aplikace umožňujícím získávání a další zpracování osobních údajů, popř. na základě souhlasu uděleného Uživatelem příslušnému správci či na základě smlouvy s příslušným správcem. GoodCall je oprávněn obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
10.3 Uživatelé berou na vědomí, že údaje nacházející se v Aplikaci jsou ze strany GoodCall zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany GoodCall dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.
10.4 Zpracování osobních údajů prostřednictvím Aplikací
(a) Pokud Uživatel zvolí příslušné nastavení v rámci Aplikace, může taková Aplikace získávat osobní údaje vypovídající o způsobu jejího používání anebo geolokační údaje vypovídající o umístění zařízení, na němž je Aplikace spuštěna (a tedy i o umístění Uživatele), které může GoodCall dále zpracovávat a využívat za účelem optimalizace poskytovaných Služeb.
(b) Uživatel bere na vědomí, že i bez propojení Účtu registrovaného prostřednictvím Aplikace s Účtem vytvořeným na internetových stránkách GoodCall může GoodCall pomocí jednoznačných identifikátorů (zejména shodná e-mailová adresa) zohledňovat aktivity Uživatele v rámci svých Účtů a odpovídajícím způsobem upravovat podobu nabízených Služeb, např. zobrazováním vhodnějších nabídek zaměstnání jak prostřednictvím Aplikace, tak kterýchkoliv dalších elektronických systémů.
(c) Pokud Uživatel poskytne zvláštní souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely v rámci Aplikace, je GoodCall oprávněn využívat výše uvedené osobní údaje pro adresné zasílání obchodních sdělení dle nastavení v příslušné Aplikaci.

11. Korespondenční údaje

11.1 Korespondenční údaje GoodCall jsou následující: GoodCall s.r.o.
Václavské náměstí 1
110 00 Praha 1

12. Závěrečná ustanovení

12.1. GoodCall je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek je GoodCall Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s ní Uživatel měl objektivní možnost seznámit.
12.2. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 25.5.2018.
12.3. Pro subjekty využívající Aplikaci v souvislosti se svým podnikáním platí samostatné podmínky GoodCall. Pro bližší informace se obraťte na příslušného zástupce GoodCall
Terms of use of mobile apps GoodCall s.r.o.
The terms of use of mobile apps GoodCall s.r.o., with its registered office at Václavské nám. 1, Praha 1, 110 00, Identification Number: 02765861, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, File 223501 (hereinafter the “Controller”).

By using this application I hereby declare in accordance with the Regulation (EU) No. 2016/679 of the European parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), that I agree with the processing, use and storage of my personal data for mobile application GoodCall in order to allow access to a database of potential employer offers. I note that the consent with the processing of personal data is voluntary.

For processing, use and preservation will occur specifically in these personal data - name, e-mail. Processing of personal data is done automatically through the information system associated with the mobile application.

I also understand that I was informed about this:
i. the right to access his/her personal data and the right to receive an information about what personal data are processed;
ii. the right to request correction or amendment of the personal data, to restriction of processing,;
iii. the right to object or to complain against processing in certain cases, to data portability in certain cases, to rectification, to erasure (‘right to be forgotten’) in specific cases;

(Iv) the right to lodge a complaint with a the Office for Personal Data Protection or to request for reasonable satisfaction in accordance with the law regulations or to claim damages.;
(v) the right to revoke the consent to the processing of personal data. The form for exercising the right of withdrawal can be downloaded here. If the consent was provided electronically, it is possible to simply withdraw the consent by clicking on the URL link in the e-mail that was sent with the registration confirmation. The consent provided electronically can also be withdrawn by sending an email to the following address: gdpr@goodcall.cz. The consent provided in writing can be withdrawn by filling in the relevant form in the office of the Controller at Václavské nám 1, Praha 1, 4th floor.

This consent is given to the Company GoodCall Company s.r.o., headquartered at Vaclavske namesti 1, Prague 1, 110 00, ID: 027 65 861, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague under file ref. C 223 501 (hereinafter "GoodCall"), as a manager for a

period of five (5) years from the date of the last update of the data or until the cancelation of the user account upon the request of the User, whichever occurs later, unless the consent
with the processing of personal data is withdrawn earlier. The Controller can be contacted at the e-mail address: gdpr@goodcall.cz or in writing at the address of its registered office.

Data processing is carried out by the company Datacruit s.r.o., with its registered office at Václavské nám. 1, Praha 1, 110 00, IČ: 03545652, whose processing of personal data complies with the requirements of applicable legal regulations, which ensures the proper protection of the rights of the data subject. The processor has the access to personal data only for as long as it is strictly necessary and to the necessary extent. Personal data are not transferred to third countries.

I agree with my use of electronic contact details for the purpose of commercial communications, and business information concerning the services of GoodCall.

1. Introduction

1.1 GoodCall s.r.o., headquartered at Vaclavske namesti 1, Prague 1, 110 00, ID: 027 65 861, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague under file ref. C 223 501 (hereinafter "GoodCall") issues these conditions of use of electronic systems of GoodCall, especially this application of GoodCall in relation to the end users - natural persons (hereinafter the "Conditions").
1.2 These Conditions govern the whole relationship that GoodCall enters with the individuals in connection with their use of the application of GoodCall especially for the purpose of finding employment.

2. Definition of Terms

2.1 The terms used in the text of the Conditions are defined as follows:
Application: The electronic system in the form of application of GoodCall used on devices connected to the computer network access.
Using the Application: browsing, reading and writing to a pre-defined parts of the application when using the Services, respectively.
User: Any person who uses the application.
Account: interface that arises upon registration in-app through which users can use the Services. Profile: A set of personal data obtained after the registration of the optional insertion of users, possibly supplemented with records of user activity within the Application.
Services: all the services currently offered by GoodCall within the Application. The Users may eventually express their interest in the available job position and apply for it.

3. Registration of the User

3.1 Users are required to register before using the application through a registration form, which is generated by the application during the initial startup.
Correct entry of the e-mail address is required to complete registration.
Registration is free.
3.2 User Registration will create a User Account and will be authorized in order to use the Application.
3.3 The user can easily cancel his/her account in the Application at any time and the cancelation is free of charge. Canceling your account will (i) erase the profile of the electronic systems (including any embedded information or documents), and (ii) automatic withdrawal of consent to the processing of personal data given by the User to GoodCall during the registration.
3.4 Users might be given an unique password for logging in. If you lose this password, it can be restored through the User's request by sending a link to restore it.
3.5 User is entitled to register only under his own name and to enter into the profile for your details. Therefore, each user can have only one active account. If GoodCall finds out that one user has registered under multiple names, GoodCall reserves the right to cancel the users accounts without notice.
3.6 Registration through the Application
(A) If the application create an account through a link to another account within the services provided by a third parties (eg. social network LinkedIn, Facebook, etc.), The user acknowledges that the GoodCall in accordance with the specific conditions of the provider of such services to obtain personal data user and transfers them to the Account; User may change the data at any time.
(B) In the case of logging through a link to another account within the services provided by third parties, the user acknowledges that the GoodCall may verify the existence of the User's account with the provider of such services.

4. Using the Application

4.1 Using of certain Services is allowed on the basis of a successful registration of f the User. Such services are provided from the date of registration of the User to the electronic system through the account.
4.2 Services are provided to the Users free of charge, unless explicitly stated by GoodCall.
4.5 GoodCall reserves the right to block or delete any information, communication, information, or a link containing only such data that are inaccurate, unreasonable or unrealistic (eg. If not related to job searching, contain fictional figures, political or other opinion, vulgar, etc.). The decision to block or delete any information, communication, information, or reference, as well as on the implementation of such a decision. GoodCoo is not obliged to inform the User.
4.6 GoodCall reserves the right to limit the available technical and legal means possibility of use of electronic systems (including deleting any embedded data or documents) if the User:
At least 3 years has not signed in into the account;
distributes electronic or other messages containing information whose disclosure content or are in conflict with Czech law, these Terms, the rules of ethics or morality or which may damage the reputation of GoodCall or other person;
due to non-standard use of electronic systems it unreasonably or disproportionately affects electronic systems and their supporting infrastructure, or interferes or attempts to interfere with their proper functioning (for example, using a computer program to hacking or damage to electronic systems, sending mass messages, placement of files that can damage or interfere with the programming structure of electronic systems, etc.).
repeatedly and substantially breaches these Terms;
attempts for automatic or mass reading or copying the contents of electronic systems; or completed the profile based on the unauthorized registration, ie. in particular the registration of a fictional person or registration under the name of another person.

5. Responsibility for the content of the information

5.1 Users undertake to provide to the electronic systems only such information which does not cause harm to third parties or GoodCall. GoodCall is entitled to verify the accuracy of the data provided and to contact the User for this matter.
5.2 The content of the information presented is the sole responsibility of the user. The user hereby expressly agrees that GoodCall may keep the information about writing data to electronic systems leading to unambiguously identify a specific user.
5.3 The User hereby expressly agrees to the use of information obtained in accordance with the requirements for a solution to the dispute with the User arising from the provision of inaccurate information, or to prevent the use of electronic systems of users who claim the information is inconsistent with these Conditions.
5.4 The User agrees that the information provided in connection with the Services in order to present to potential employers Users may be publicly accessible.

6. Management of the presented information

6.1 GoodCall reserves the right to refuse the present:
information that is contrary to the laws of the Czech Republic, general ethical rules and morality; Information with sexual overtones;
information that is in contradiction with the practices and rules for completing specific forms; Information about third parties without their knowledge;
information that may damage the reputation or the reputation of GoodCall or other persons; or Information patently false.
6.2 GoodCall is entitled to inspect the contents of the information under Article 5 and 6 of the Conditions. GoodCall is entitled to alert the user to the contradiction of his dealings with the Conditions and require immediate correction or the information, immediately block or delete them from the electronic systems, even without user consent.
6.3 User Profile does not have any ownership rights. If the user decides to cancel his/her account or the account will be canceled by the GoodCall pursuant to these Conditions, any user information will be marked as deleted, it can be from electronic systems cleared and will be removed from any public area of the electronic systems. Information may continue to be available for some time due to delay deleting the part of the GoodCall. GoodCall is entitled to retain a copy of the information stored on the user if there is a cancellation of the Account by GoodCall for violation of these Conditions.

7. Liability of GoodCall

7.1 Access to Account is protected by a unique login password, which the User is obliged to protect against misuse. GoodCall is not liable for any misuse of the unique login password, or for any possible harm or potential claims of third parties arising from such abuse.
7.2 GoodCall as the operator of electronic systems does not guarantee users find suitable jobs or duration of any employment or similar relationship.
7.3 GoodCall is not responsible for damage due to force majeure or faults to technical equipment GoodCall. Force majeure means a temporary or permanent extraordinary, unpredictable and insurmountable obstacle arising independently of the will of the GoodCall. If there is a situation of force majeure on the part of GoodCall, GoodCall undertakes to promptly notify the user about this situation and its causes. GoodCall will continue providing services within the scope of their best abilities and capabilities, as well as using available alternative means.

8. Copyrights and Trademarks

8.1 All content of electronic systems is protected in accordance with the laws relating to copyright, trademark and other intellectual property rights, and is owned by GoodCall or its licensors.
8.2 The User is not entitled to use the electronic system or part thereof other than for personal use, in particular, it is prohibited their use in the form of distribution and copying or other technical processing without demonstrable consent of GoodCall. Also prohibited are any changes in the technical or substantive content of electronic systems from the user.
8.3 The right to record and save or print materials stored in electronic systems is allowed only for private purposes, the resulting material may not be reproduced in any way further. Any other reproduction or alterations made by any mechanical or electronic means without the prior written consent of GoodCall are prohibited.

9. Governing Law

9.1 The legal relationship between the User and GoodCall are governed by Czech law. Issues not condition therefore governed by the provisions of Law no. 89/2012 Coll., The Civil Code and other applicable and effective legislation.

10. Processing of personal data, further use of the data in electronic systems

10.1 GoodCall declares as the manager of personal data that these are processed in accordance with law no. 101/2000 Coll., on Protection of Personal Data and amending certain laws, as amended, and with the Regulation (EU) No. 2016/679 of the European parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). While providing some of the services l, GoodCall may serve in the position of data processor.
10.2 GoodCall declares that all personal data processed in connection with the provision of services by users, prepared on the basis of consent granted under the user's registration or special settings application allows obtaining and processing of personal data, respectively. On the basis of the permission granted by the appropriate administrator or user under contract with the appropriate administrator. GoodCal is entitled to apply to the user as a data subject requests to verify the accuracy of personal information provided. Data about which there is reason to doubt regarding their authenticity or accuracy will be deleted immediately.
10.3 Users acknowledge that the information found in electronic systems made by GoodCall are processed and can also be used to generate analyzes and statistics. The results of such processing can be made by GoodCall hereinafter commercialized while maintaining complete anonymity source.
10.4 Processing of personal data through applications
(A) If the user selects the appropriate settings within the application, that app can obtain personal data on the type of application or geolocation data on the location of device on which the application is running (and thus also the location of the user), which may be further processed by GoodCall for the purpose of optimization of services provided.
(B) User acknowledges that even without linking an application through the Account created at the website of GoodCall the GoodCall may, by using unique identifiers (especially the same e- mail address), to analyze the user activity in the accounts and adjust the form of services offered, eg. by showing more suitable job offers through both application and of any other electronic systems.
(C) If the user provides specific consent to the processing of their personal data for marketing purposes within the application, GoodCall is entitled to use the aforementioned personal data for direct sending commercial messages according to the settings in the application.

11. Correspondence

11.1 GoodCall corresponding details are as follows: GoodCall s.r.o.
Vaclavske namesti
110 00 Praha 1

12. Final Provisions

12.1 GoodCall is entitled at any time unilaterally to amend or supplement these Conditions. If Conditions change GoodCall shall notify the User sufficiently in advance and in an appropriate manner so that the user has the opportunity to familiarize with the change.
12.2 Conditions in the wording valid and effective from 25.5.2018.
12.3 For entities that use the electronic systems in connection with their business please contact an authorized representative of GoodCall.